top of page

Jubi Den haag

 

Op zaterdag 8 december, na een record bouwtijd van 47 maanden, is de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. De oplevering is twee maanden eerder dan de vier jaar geleden overeengekomen planning.

 

Het kantorencomplex pal naast het Haagse Centraal Station heeft een bruto vloeroppervlak van 132.000 m2, verdeeld over twee torens van ruim 140 meter hoog. Het complex geldt als het grootste kantoor- en Rijksgebouw van Nederland.

 

De Rijksgebouwendienst beschikt hiermee over een flexibel kantoorgebouw, dat aansluit bij de huidige werkprocessen en eenvoudig is aan te passen aan toekomstige behoeften van de ministeries.Volgens Marc van Noort, projectmanager van de Rijksgebouwendienst, werd de snelle oplevering vorig jaar al duidelijk bij het bereiken van het hoogste punt: "Het hoge tempo en de soepele gang van zaken zijn duidelijk het resultaat gebleken van goede voorbereiding en optimale procesbeheersing, waarbij de partijen in de bouwcombinatie uitstekend hebben samengewerkt."

bottom of page