top of page

Directievoering

Een greep uit de diensten welke DPMG voor u kan verzorgen als directievoerende partij

Programma van eisen

 • Opstellen van Programma Van Eisen.

 • Het maken van een globale kostenopstelling.

 • Het maken van een globaal tijdschema.

 

Ontwerp/besteksfase

 • Voorstel van systeemkeuze.

 • Opstellen Voorlopig Ontwerp.

 • Opstellen Definitief Ontwerp.

 • Opstellen van mogelijk (richtlijnen) bestek.

 • Leveren benodigde berekeningen.

 • Oriënterende gesprekken Nuts en overheden.

 

Aanbestedingsfase

 • Selecteren van bouwpartners.

 • Verzorgen van aanbestedingen.

 • Geven van inlichtingen en aanwijzigingen.

 • Offerte beoordeling.

 • Verzorgen van prijsonderhandelingen.

 • Het uitbrengen van een gunningadvies.

 • Opstellen van de contracten.

 

Uitvoeringsfase

 • Controle van werktekeningen.

 • Toezicht houden op de uitvoering.

 • Bewaken van de budgetten.

 • Bewaken van tijdschema.

 • Verzorgen bouw/werkvergaderingen.

 • Verzorgen/bewaken termijnschema`s.

 • Controleren adviseren meer/minderwerken.

 • Bijhouden financiële overzichten.

 

Oplevering- en onderhoudsfase

 • Functioneel testen van de installaties.

 • Opleveren van de werkzaamheden.

 • Rapporteren aan de opdrachtgever.

 • Beoordelen onderhoud bescheiden.

 • Selectie technisch beheer partner.

 • Controle op het technisch beheer.

 • Verzorgen mogelijke klachten afhandeling.

 • Eindcontrole na verloop garantietermijn.

 • Afhandelen garantie/slottermijn.

Laten we kennis maken

Erwin van kempen, Projectmanager

bottom of page