top of page

Thermografische Inspectie

Laten we kennis maken

Erwin van kempen, Projectmanager

Het meten van de warmteontwikkeling van elektrische (verdeel)inrichtingen en installaties is een uitstekend
middel om onnodig energieverbruik en (brand)schade te voorkomen.

 

Doordat temperatuurverhogingen of temperatuurafwijkingen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd, terwijl de installatie in bedrijf is, kunnen vroegtijdig maatregelen worden genomen.


De meest tot de verbeelding sprekende preventietoepassing is wellicht het voorkomen van brand in elektrische installaties door het thermografisch "scannen" van schakel- en verdeelinrichtingen. Door oververhitting van
elektrische installatieonderdelen kan aanzienlijke schade en/of gevolgschade ontstaan.

Een voordeel van de thermografische inspectie is dat deze als hulpmiddel voor preventief onderhoud kan worden gebruikt. De geconstateerde gebreken kunnen veelal buiten productietijden of tijdens een bedrijfstop worden verholpen voordat er een daadwerkelijke storing en/of stilstand optreedt.

 

Andere preventieve toepassingen zijn het onderzoek van procesinstallaties of werktuigbouwkundige installaties naar ondoelmatig gebruik.

Thermografie is een zeer zinvolle aanvulling op de periodiek voorgeschreven inspecties (NEN 3140 en NEN-EN 50110-1) van elektrische installaties.

 

Wel dient te worden bedacht dat het onderzoek een momentopname is van de betreffende installatie.

 

Periodieke herhaling van het thermografisch onderzoek is daarom noodzakelijk indien het belang van het preventieve karakter van het onderzoek is onderkend.
 

bottom of page