top of page

Zadkine College

Renovatie vordert Ook tijdens het bouwvakreces is er doorgewerkt om een groot deel van het praktijkgedeelte van het Zadkine college tijdig op 1 september gereed te hebben. Tijdens het reces zijn er twee keukens, 3 bakkerijen, 3 winkels en 3 zalen uiterlijke verzorging gerealiseerd. Grootschalige verbouwingen en renovaties De renovatie van deze locatie maakt onderdeel uit van een breder huisvestingsplan van Zadkine, waarmee de onderwijsfaciliteiten zijn gemoderniseerd. In het Technikon gebouw aan het Benthemplein vindt de grootste verbouwing plaats. Hier zitten de opleidingen van Horeca, Toerisme en Facilitaire dienstverlening. Het gebouw wordt klaargemaakt voor het onderwijs van de toekomst. Beneden kom en winkeltjes, een restaurant en een kapsalon om buurtbewoners naar de school te trekken en een dynamische leeromgeving te creëren.

Zadkine Zadkine is een groot opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond. Er worden 17.000 studenten opgeleid tot vakmensen en zij worden voorbereid op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. Zadkine staat voor onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt door nauwe samenwerking met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio.

Recent nieuws
  • Facebook Basic Square
bottom of page