top of page

Renovatie Techniekruimte Laag Overborch.

Renovatie Techniekruimte Laag Overborch.

Recentelijk is gestart met de grootschalige renovatie van kantorencomplex Hoog en Laag Overborch. De in medio 1970 ontwikkelde kantoren voldeden niet meer aan de huidige stand van techniek en zullen dan ook een volledige transformatie ondergaan. Er zal worden gestart met de demontage en renovatie van de techniekruimte en bijbehorende schachten. Parallel hieraan zullen de kantoren worden aangepakt en worden voorzien van volledig nieuwe installaties. Ook zal tijdens het bouwproces het gehele inbouwpakket van huurder SURF worden verzorgd. Om een goede indruk te geven van voor en na de transformatie hebben wij een aantal foto`s toegevoegd welke een indruk geven van de benodigde werkzaamheden.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, Erwin van Kempen via evkempen@dpmg.nl

Tags:

Recent nieuws
  • Facebook Basic Square
bottom of page